حمل‌های FCL یا Full Container Load حمل‌های کانتینری استاندارد است، که تنها یک صاحب کالا برای آن شناخته می‌شود. در عمل بدین معنی است که کل محموله کانتینر محموله یک صاحب کالا می‌باشد

همچنین برای جزییات بیشتر از قبیل ابعاد، وزن و حجم کانتینر صفحه ابعاد کانتینر را ملاحظه نمایید.

حمل‌های LCL و یا ‌Less than Container Load حمل‌هایی است که محموله‌های آن کمتر از محموله یک کانتینر استاندارد ۲۰ و یا ۴۰ فوتی می‌باشد.