حمل‌های چند وجهی که به نام حمل‌های ترکیبی نیز شناخته می‌شود شامل حمل‌هایی می‌گردد که در یک قرارداد، انواع مختلفی از حمل (حداقل دو نوع) اتفاق می‌افتد و انواع حمل‌های دریایی، ریلی، زمینی، هوایی را شامل می گردد

حمل‌های کراس تریدینگ Cross Trade حمل‌هایی است که مبدا و مقصد حمل خارج از کشوری است که حمل را انجام می‌دهد.

خدمات مشاوره و ارائه راهکار ارزان و سریع جهت محمولات پروژه ای

kujmvhngvjhgb