پروژه پنجم

پروژه پنجم

مشخصات پروژه

  • مشخصات کالا:
  • محدوده کاری: حمل و نقل جاده ای
  • وزن: 300