پروژه سوم

پروژه سوم

مشخصات پروژه

  • مشخصات کالا:
  • محدوده کاری: حمل و نقل جاده ای
  • وزن: 350